Saga Maestrului Îndrumător Adolf

 In Blog

A fost odată ca niciodată, un moment când timpul era tânăr, iar ideile erau la începutul creației. Fiecare idee era în fapt o taină a realităților ce aveau să fie în prezent. Fiind o sursă mare de putere, aceste taine trebuiau să fie protejate cu orice preț, de cineva care avea să le aibă în grijă și să le desăvârșească în armonie. Tocmai de aceea au luat naștere Maeștrii Îndrumători! Din vastele colțuri ale Pământului s-au adunat cele mai iluminate și inspirate ființe, spre a lua în grijă câte o taină, întocmai după înzestrările și talentele lor.

Maeștrii Îndrumători aveau să ia multe fețe! Care mai de care mai nobile, ilustre! Somități ale Înțelepciunii și Prestației Practice!  Rând pe rând, fiecare Maestru și-a luat în grijă Taina sortită, până rămaseră decât două Taine. Politica și Pilates-ul! Dar!

Lumea nu mai avea decât un singur Maestru Îndrumător! Singurul pretendent: un nobil al cuvântului dat în sprijinul omenirii, impunător prin sinceritate, vizionar prin cunoaștere, deținător de principii și control, elegant de armonios printr-o postură exemplară…nimeni altul decât motanul Adolf! Sinceritatea-i fu prea mare! Iar cum înzestrarea-i nu-i la potriveală cu Politica, Acest Adolf și nu Acel Adolf, preluă puterea Tainei Pilates-ului. Astfel legea fu făcută, și Politica-ntr-o Taină acut de mută… Făr de-ndrumător, veșnic sfidător…
Revenind la Eroul nostru, Adolf își luă în serios misiunea. Desăvârși cea mai elegantă, impunătoare, integră, provocatoare și detaliată disciplină fizică. O metodă ce avea să servească postura corectă a omenirii, ba mai mult, chiar un sprijin în rutina zilnică de zi cu zi, prin principii sănătoase, conștientizare de sine și control deplin, prin centrarea cu ajutorul respirației. O artă a mișcăriice avea să readucă mereu omul înapoi către sine. Într-un cuvânt, o tehnică a regăsirii!
Primul Învățat a lui Adolf a fost Joseph. Instruirea sa fu deplină, și astfel luă numele de merit Joseph Pilates. El duse mai departe în lume învățăturile Tainei. Lumea a fost binecuvântată, cum este si astăzi!
Însă, omenirea se află la o răscruce de drumuri! Este timpul schimbării și al iertării. Dar nu fără speranță! Maeștrii Îndrumători ai Tainelor sunt peste tot. Ei ne vegehază și ne arată calea spre Lumina, spre Armonie. E necesară doar Deschiderea Sufletului.
În clipe de Ajun de Sărbătoare, când miracolele sunt posibile, veni și rândul Maestrului Îndrumător Adolf, pentru a reda încă o șansă Posturii și Controlului.Adolf veni la New Age Pilates! O nouă misiune începe acum. Odată îndrumați, promitem că suntem pregătiți să vă deschidem calea! Calea spre cea mai bună versiune a voastră!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search